Nieuwerbrug heeft met de heropende Dagwinkel een eigen supermarkt

NIEUWERBRUG - Namens het gemeentebestuur overhandigde wethouder Inge Nieuwenhuizen een fraai bloemenboeket aan Maarten Eggenhuizen ter gelegenheid van de (her)opening van de Dagwinkel in Nieuwerbrug. Naast een welkome winkel in het dorp wil eigenaar Maarten ook zorgen voor een gezellige ontmoetingsgelegenheid. Hij heeft in de winkel een zithoek waar (hopelijk binnenkort weer) van een kopje koffie kan worden genoten en een terrasje buiten met oplaadmogelijkheid voor e-bikes. Uit gesprekken met enkele belangstellenden en winkelende klanten mag zeker de conclusie worden getrokken dat de inwoners van Nieuwerbrug blij zijn met hun Dagwinkel.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 20 mei 2020

Nieuwerbrug wordt steeds mooier!

Bruggen Enkele Wiericke
Het waterschap heeft een ontwerp-projectplan opgesteld voor de maatregelen aan twee bruggen in de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug. Het plan was om op maandag 23 maart in het Wierickehuis in Nieuwerbrug een inloopavond te organiseren. Door de coronacrisis kon deze avond niet doorgaan. Als vervanging is een online presentatie gemaakt door de omgevingsmanager van het waterschap. Bent u benieuwd wat de plannen voor u betekenen? Bekijk dan de online presentatie. Deze is te vinden op: www.hdsr.nl/beleidplannen/klimaatbestendige/leidscherijn-oude. De inspraaktermijn is afgesloten op 6 mei.

Graaf Florisweg afgesloten
Van 11 mei t/m 5 juni wordt er gewerkt aan de Graaf Florisweg. Het werkgebied is vanaf het kruispunt Graaf Albrechtstraat - Graaf Florisweg tot het kruispunt Graaf Florisweg - Hoge Rijndijk. De werkzaamheden bestaan uit het zagen en opbreken asfalt, het aanbrengen betonnen afscheidingen en bestrating.
Gedurende de werkzaamheden is doorgaand verkeer via de Graaf Florisweg niet mogelijk. De toegankelijkheid van woningen en bedrijven wordt door de aannemer gegarandeerd. Via de Graaf Albrechtstraat kunnen de Weijpoort en Korte Waarder bereikt worden.
De eerste twee weken zal ook de Bruggemeesterstraat afgesloten zijn voor verkeer. Buiten werktijd is de tolbrug wel toegankelijk voor voetgangers (met eventueel de fiets aan de hand). Tijdens de werkzaamheden is parkeren beperkt mogelijk. Door middel van bebording en afzettingen wordt aangegeven waar extra parkeerplekken beschikbaar zijn. In de periode dat de straat is opgebroken, kunt u gewoon uw huisvuil kwijt in de daarvoor bestemde ondergrondse afvalcontainers, zoals u gewent bent.
Voor eventuele vragen of andere zaken kunt u terecht bij de aannemer via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanwege het heersende Corona-virus is het wekelijkse inloopspreekuur op woensdag tot nader order opgeschort. Via de BouwApp blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen van het project "Reconstructie Nieuwerbrug".

Afronding Korte Waarder
In augustus 2019 is aannemer De Kuiper infrabouw gestart met de werkzaamheden aan het project 'Herinrichting Korte Waarder'. Het betreft hierbij het gedeelte vanaf de Molendijk tot aan de Burgemeester Bruntstraat. De Korte Waarder is na de herinrichting smaller geworden met als doel het verkeer te ontmoedigen deze weg te nemen. Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond; de aannemer moet nog een gekleurde coating aanbrengen op het asfalt. Helaas was dat eind 2019 niet mogelijk, omdat de temperatuur daarvoor te laag was.
Op dit moment is het de juiste buitentemperatuur om de coating aan te brengen, maar eind 2019 is het project 'Herinrichting Nieuwerbrug' gestart. Om de bereikbaarheid van het dorp te garanderen, is het nu niet mogelijk om het gedeelte vanaf de Molendijk tot aan de Burgemeester Bruntstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit gedeelte wordt afgesloten in augustus om de werkzaamheden af te ronden. In de week van 17 augustus wordt de coating aangebracht.

Bermen
Begin 2020 zijn er extra maatregelen getroffen om te voorkomen dat er schade ontstaat aan de bermen door het uitwijken van verkeer. Daarom zijn er verschillende tijdelijke opties gerealiseerd zoals liggende boomstammen, duurzame paaltjes, houtwallen en ribbelranden met obstakels. Begin juni 2020 maken we een definitieve keuze voor de inrichting van de bermen van de Korte Waarder en andere C-wegen. Daarbij houden we ook rekening met de verkeersveiligheid, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Begin augustus worden de bermen definitief ingericht. Eind augustus is de Korte Waarder helemaal klaar.

Nieuwe verkeerslichten N58
De huidige verkeersregelinstallatie (VRI) aan de N58 is verouderd en kent veel storingen. Na de zomervakantie wordt de VRI vervangen. De werkzaamheden zullen naar verwachting maximaal 2 weken in beslag nemen. De aannemer organiseert voor de start van de uitvoering een informatiebijeenkomst. Omdat de VRI aan een provin¬ciale weg staat, is de Provincie eigenaar van de nieuwe installatie.

Werkzaamheden Nieuwerbrug
De afgelopen weken is de aannemer druk bezig geweest met de afronding van de Bruggemeestersstraat. De nieuwe rode klinkers benadrukken het dorpse karakter. De glascontainer op de hoek van Bruggemeestersstraat / Weijland is verwijderd. Hier komt een groenperk. Op het Wierickeplein is het groen al aangeplant. De weg bij de brug aan de Weijpoort is geasfalteerd en sinds 7 mei weer open voor verkeer. De bochtstralen grenzend aan de Graaf Florisweg worden aangepast, zodat de bochten door groot verkeer ook goed te nemen zijn.

De Wijde Wiericke
Ook in de komende jaren wordt er nog flink gebouwd in de Wijde Wiericke. Dat betekent dat er veel bouwverkeer blijft ten behoeve van de woningbouw en de realisatie van de nieuwe basisschool De Brug. De route voor het bouwverkeer blijft gelijk, namelijk via de Graaf Albrechtstraat en de Brandschouwer. Het bouwverkeer mag zowel via de tolbrug als de Weijpoort naar de Graaf Albrechtstraat.
De gemeente geeft de aannemers mee dat de route via de Weijpoort de voorkeur heeft. Enkele van de nu net heringerichte wegen zullen mogelijk zwaar belast worden door het bouwverkeer. Daar waar nodig worden deze wegen te zijner tijd hersteld.

Tijdelijke natuurspeelplaats
In de zomer van 2018 is aan de westelijke kant van De Wijde Wiericke een natuurspeelplaats gerealiseerd. Er is toen aangegeven dat een deel van deze speelplaats tijdelijk is. Het gedeelte met de waterpartij en de kabelbaan gaat deze zomer verdwijnen. Dit is nodig om een zandpakket aan te kunnen leggen ter voorbereiding van de bouw van de nieuwe basisschool De Brug. Het is op dit moment nog niet precies aan te geven wanneer die werkzaamheden kunnen beginnen.
Het gedeelte van de speeltuin aan de andere kant van de weg, aan de Dubbele Wiericke, blijft behouden. We proberen een aantal speeltoestellen van het op te heffen gedeelte over te plaatsen naar het permanente deel.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 20 mei 2020

Na vijf maanden weer een supermarkt

Na vijf maanden zonder te hebben gezeten heeft Nieuwerbrug er weer een: een supermarkt. Gistermiddag opende 'de Dagwinkel Nieuwerbrug' aan de Graaf Albrechtstraat in het pand waar de vorige supermarkt ook was gevestigd. De winkel is de afgelopen maanden fors verbouwd en gerenoveerd. De supermarkt, met openbare laadpaal en PostNL-punt, wordt grotendeels gerund door cliënten van zorginstellingen, die er als dagbesteding werken, en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Daarnaast heeft het pand met een woonkamer en binnenkort speelmogelijkheden buiten een sociale functie voor Nieuwerbrug.

Bron: AD Woerden 14 mei 2020

Werkzaamheden Nieuwerbrug

NIEUWERBRUG - De werkzaamheden in de Bruggemeesterstraat zijn voor het paasweekend afgerond en het resultaat mag er zijn: de enige tolbrug in Nederland is weer open voor verkeer. Na Pasen zijn de werkzaamheden voortgezet in de nieuwe fase Weijpoort. Gedurende de werkzaamheden aan de Weijpoort is verkeer via de Wierickebrug niet mogelijk. Vanaf dit punt is de Weijpoort afgesloten om asfalt op te breken en het daarna nieuw aanbrengen van bestrating en asfalt. Naar verwachting druen de werkzaamheden in de Weijpoort tot 14 mei. Uitsluitend voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen van de Weijpoort gebruikmaken tijdens de werkzaamheden. Na het afronden van de Weijpoort wordt de Graaf Florisweg gereconstrueerd. Het betreft het deel tussen het kruispunt met de Graaf Albrechtstraat en het kruispunt met de Hoge Rijndijk.

De ontwikkelingen en gevolgen van het coronavirus zijn niet in te schatten. De medewerkers volgen de maatregelen van het RIVM op en proberen de werkzaamheden op een 'normale' manier voort te zetten. De medewerkers vragen uw begrip hiervoor. Gedurende de werkzaamheden kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Co Qualm via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het inloopspreekuur is voor een onbekende tijdsduur komen te vervallen.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 6 mei 2020

 

Pin It