Tarieven brug Nieuwerbrug gaan omhoog
Nieuwe wachter op tolbrug

Ad van den Herik

Nieuwerbrug -Radwane Khzane is met ingang van 1 mei de nieuwe brugwachter bij de Tolbrug in Nieuwerbrug, de laatste tolbrug van Nederland. Zijn voorganger is door het College van Bruggewachters uit zijn functie ontheven. Na deze onstuimige periode kijkt men graag vooruit naar het jaar 2026, wanneer de tolbrug 375 jaar bestaat.

De Tolbrug in Nieuwerbrug heeft een nieuwe brugwachter. In de achterliggende weken moest de brug door vrijwilligers worden bediend, omdat de vorige brugwachter vroegtijdig vertrok. Op 1 mei neemt Radwane Khzane deze taak over. Dan gaan ook de tarieven omhoog.
Het was het College van Bruggemeesters zelf dat na acht jaar een einde maakte aan het dienstverband van de vorige brugwachter. „De werkrelatie was verslechterd en de veiligheid van de dienstwoning en de brug waren verwaarloosd. Er zijn ook dingen aan voorafgegaan waardoor wij de overeenkomst hebben opgezegd”, zegt Dorothea Verduijn-Breedijk, die in 2015 als eerste vrouwelijk bestuurslid in 364 jaar werd gekozen en momenteel voorzitter is van het vierkoppige bestuur.


Verder wil de Nieuwerbrugse er niet al te veel woorden over kwijt en vooral naar de toekomst kijken. En die toekomst ligt voor een belangrijk deel in handen van Radwane Khzane. Per 1 mei vervult hij de functie van brugwachter.
Khzane is al zeer goed bekend met de brug: hij is uitbater van het naastgelegen restaurant De Bruggemeester en heeft daardoor al meer dan een kwart eeuw zicht op de brug, dienstwoning en de Onafhankelijkheidstoren (1914) die ook onder de verantwoordelijkheid van het college valt. „Radwane wil graag in het dorp blijven wonen. Hij heeft er veel zin in. Veel mensen in Nieuwerbrug kennen hem ook”, ziet Verduijn als een voordeel.
Aanpassing tarieven
Het is de bedoeling dat Khzane en zijn gezin hun intrek nemen in de dienstwoning naast de brug. Maar daar moet na het vertrek van de vorige brugwachter het nodige aan gedaan worden. „Eind maart hebben we de brug een goede opknapbeurt laten geven. Dat betekent dat onze financiële situatie nu zorgelijk is. We zullen een beroep moeten doen op sponsoren en inwoners”, schetst Verduijn de huidige situatie.
Autobezitters uit Nieuwerbrug kunnen jaarlijks voor een bedrag van vijf euro een zogenaamd tolvignet aanschaffen bij de brugwachter en in de kringloopwinkel. Met het vignet achter de voorruit zijn de dorpelingen goed herkenbaar voor de brugwachter en dat bevordert een snelle doorgang.
„Met de opbrengst van het vignet lost het college de lening af die we destijds hebben afgesloten voor de restauratie van de toren waar we met z’n allen eigenaar van zijn. Helaas is de opbrengst de laatste jaren sterk achtergebleven, mede omdat het hek veel openstond”, aldus Verduijn.
De huidige situatie noopt het college tot nadere maatregelen. „We gaan per 1 mei de tarieven aanpassen. Dat is sinds de invoering van de euro in 2002 niet meer gebeurd. De tol voor auto’s gaat van 0,50 naar 0,80 eurocent en voor boten van 1,75 naar 2,75 euro. De brugwachter moet er ook iets aan kunnen verdienen.”
Jubileum
En dat zal voor automobilisten even wennen zijn. De laatste maanden stond het hek vaak open, waardoor ze de oeververbinding konden passeren zonder te betalen. „Het is niet wenselijk dat het hek open staat. Dat is zonde van de uniekheid. Er moet wel een brugwachter staan om uit te stralen dat deze plek uniek is”, beklemtoont Verduijn, wier opa Piet en vader Arie Breedijk haar voorgingen als bruggemeester.
In 2026 jubileert de brug. Dan is het 375 jaar geleden dat de Staten van Holland en West-Friesland de Nieuwerbruggers een vergunning verleenden om een ophaalbrug te bouwen. „Ons hoofd heeft de laatste tijd naar andere dingen gestaan, maar misschien is het leuk om dan de brug en toren ’s avonds uit te lichten.”
Waar de voormalige brugwachter naartoe is verhuisd, is niet bekend. Hij was dan ook niet te bereiken voor commentaar.

Van bruggemeester naar brugwachter

Na 26 jaar (mede-)eigenaar van restaurant De Bruggemeester vond Radwane Khzane het tijd voor wat anders. En toen het College van Bruggemeesters een nieuwe brugwachter zocht, begon het bij de (voormalige) horecaman te kriebelen.
„Van bruggemeester naar brugwachter”, zegt Khzane met een lach. De nieuwe man op de brug kent trouwens alle werkzaamheden al die samenhangen met zijn nieuwe job. „Die brug heb ik al zo vaak gedraaid. We zijn al jarenlang buren. En als buren help je elkaar.”
Dienstwoning
Khzane huurt met zijn gezin nu tijdelijk een woning in Zwammerdam, totdat hij de dienstwoning naast de brug kan betrekken. „Die moet aan de binnenkant helemaal worden vernieuwd. Ik houd er zelf rekening mee dat ik er over een half jaar in kan.” En gaan Nieuwerbruggers en passanten nog iets merken van de wisseling van de wacht? „Natuurlijk gaat er wat veranderen. Ik heb hele leuke plannen met de brug, maar daar ga ik nu nog niks over zeggen. Dat merk je over een half jaar wel”, maakt de nieuwkomer het spannend.

Bron: AD Woerden 30 april 2024

Feestelijke start bouw IKC De Brug

De bouw van Integraal Kindcentrum (IKC) De Brug in Nieuwerbrug is vorige week feestelijk ingeluid. Naast een basisschool worden ook een kinderopvang en een gymzaal op één locatie samengebracht. De locatie kan begin komend jaar in gebruik worden genomen.

Er was veel belangstelling voor de feestelijke bijeenkomst, waarbij natuurlijk de kinderen, maar ook ouders, aannemer Kwakkenbos en de gemeente aanwezig waren. Wethouder Elly de Vries en Priscilla van Os van Basisschool De Brug luidden de feestelijkheden in, waarna de kinderen letterlijk een steentje bijdroegen aan de bouw en een liedje voordroegen. Ook mochten kinderen van alle klassen een schepje betonmortel gieten en liet de juf een paasei in het beton achter, met daarin een verhaaltje over de school en gelukwensen. Een mooie archeologische vondst voor later. In het nieuwe IKC in Nieuwerbrug worden een basisschool, kinderopvang en gymzaal op één locatie bijeengebracht. Tevens worden het evenemententerrein en de natuurspeelplaats opgeknapt. De wethouder was blij dat het nu eindelijk zover is.
“Het belooft een prachtige locatie te worden, waar de kinderen van Nieuwerbrug ontzettend veel aan zullen hebben.”

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 3 april 2024

 

 

Pin It