‘Het is hier echt levensgevaarlijk’
Buurt is dolblij met ‘flexflitspaal’

Harrie van Opstal

Woerden/Nieuwerbrug - Hardrijders moeten voortaan nóg meer op hun tellen passen: de provincie Utrecht heeft een flexflitspaal geplaatst op Rietveld, tussen Woerden en Bodegraven. Deze weg staat te boek als een gevaarlijke route.
De mobiele flitsinstallatie is deze week geplaatst op het rechte deel van Rietveld, tussen de bebouwde kom van Woerden en de lange bocht De Krom bij Nieuwerbrug. Provincie en politie zijn het eens met de buurt dat de weg ondanks eerdere aanpassingen nog steeds erg riskant is. Het buurtcomité reageert verheugd op de maatregel. ‘Het is nu levensgevaarlijk.’
De provinciale weg N458 tussen Woerden, Nieuwerbrug en Bodegraven is al langere tijd een zorgenkindje. Er wordt vaak hard gereden. Tegelijkertijd is het een belangrijke fietsroute voor scholieren uit Bodegraven en regio die naar de middelbare scholen in Woerden rijden. Bij meerdere ongelukken de afgelopen jaren vielen zeker drie doden.
De flexflitspaal is een nieuw soort flitspaal. Het is een mobiele installatie die het Openbaar Ministerie (OM) op gevaarlijke, routes kan inzetten. De paal blijft voor onbepaalde tijd ergens staan en verhuist vervolgens naar een andere beruchte plek. Het is een tussenvorm van een radarcontrole van de politie die een paar uur duurt en een vaste camera die ergens meerdere jaren staat.


Effect
Het Openbaar Ministerie is over het algemeen goed te spreken over het effect van zo’n paal. Verkeer houdt zich ook na het weghalen van de installatie beter aan de maximum-snelheid. Woerdenaren zullen de paal wellicht kennen van de Rembrandtlaan of de Utrechtsestraatweg, waar zo’n flexflitspaal eerder al heeft gestaan.
De tijdelijke flitspaal op Rietveld is er gekomen na overleg tussen de provincie, het Openbaar Ministerie en de politie Midden-Nederland. Het provinciebestuur stelt in een toelichting: „Op de N458 wordt vaak te hard gereden en er zijn ongelukken. Door de fietsers op de rijbaan, het bochtige karakter van de weg en de vele in- en uitritten vormt te hard rijden een groot risico.”
Door de inzet van de speciale flitspaal is de verwachting dat bestuurders zich beter houden aan de limiet van 60 kilometer per uur, denkt Utrecht. De kans op ongelukken daalt en de leefbaarheid van de lintbebouwing gaat erop vooruit. De gemeente Woerden staat positief tegenover de inzet van de flexflitser ‘omdat dit leidt tot langzamer rijden en daarmee de verkeersveiligheid vergroot’, zegt een woordvoerster.
De politie heeft overigens vanaf april vorig jaar al regelmatig mobiele snelheidscontroles op de provinciale weg gehouden. De flexflitspaal is daarop een aanvulling, aldus de provincie. De paal blijft ongeveer twee maanden staan en verhuist dan naar een andere hotspot. Maar de politie zet hem af en toe op de oude locatie terug om automobilisten scherp te houden. In de buurt wordt verheugd gereageerd op de maatregel. „Zonder meer. Want het gaat wel wat beter, maar nog niet écht beter met de veiligheid”, weet bestuurslid Henk van Dommelen van het dorpsplatform De Rijnoevers.
Afwachten
„Een bepaalde categorie bestuurders heeft lak aan de snelheidslimiet en blijft racen. Dat terwijl er toch heel veel is gecontroleerd in de afgelopen periode. Welk effect de camera zal hebben, is natuurlijk even afwachten. Maar we zijn in elk geval erg blij dat de medewerking van provincie, politie en OM er is.”
Vooral het rechte deel van Rietveld is ‘echt levensgevaarlijk’. Anders dan elders op de provinciale weg is hier geen afgescheiden pad voor langzaam verkeer, licht Van Dommelen toe.
„In de praktijk rijden auto’s vaak half op de fietsstrook en gaan pas op het allerlaatste moment aan de kant voor fietsers. Persoonlijk durf ik haast niet met de honden van huis te gaan om een ommetje te lopen. Het is echt onverantwoord.”

Bron: AD Woerden 26 juni 2024

Plannen Put van Broekhoven

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een groot deel van de Put van Broekhoven, tussen Bodegraven en Nieuwerbrug, gekocht van eigenaar Bolk. De waterplas is aangekocht om, bij extreme wateroverlast, tijdelijk water op te vangen.
Op dit moment onderzoekt het waterschap de mogelijkheden en ook de eventuele gevolgen voor de omgeving. De gemeente ziet de noodzaak van een calamiteitenberging, maar vindt het wel belangrijk dat het waterschap alle belangen die er spelen, goed weegt. Uiteindelijk moet het waterschap voor de inrichting vergunningen aanvragen, die de gemeente pas afgeeft na een zorgvuldige beoordeling.
NATUURFUNCTIE
De heer Bolk houdt het noordelijk deel van de Put van Broekhoeven zelf in bezit. Begin mei sprak de gemeente, samen met het waterschap, met de heer Bolk over zijn ideeën voor mogelijke woningbouw. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat de Put een natuurfunctie heeft en belangrijk is in de verbinding van natuurgebieden. Daarom wil de gemeente niet dat daar huizen komen of dat de Put wordt gedempt. Het behoud van de natuurfunctie van de Put van Broekhoven staat voor de gemeente voorop. De heer Bolk heeft aangegeven nog geen concrete plannen te hebben voor woningbouw, maar dat hij de mogelijkheden aan het verkennen is om woningbouw en natuurversterking samen te laten gaan.
Net als het waterschap gaat de heer Bolk zijn plannen verder uitwerken. Ook hij heeft vergunningen nodig voordat hij iets aan zijn deel van de Put van Broek hoven mag aanpassen.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 19 juni 2024
Pin It